การที่จะสมัคร บัตรเครดิตกรุงศรี จะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร บัตรเครดิตกรุงศรี กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องเตรียมเอกสารที่สำคัญดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (เฉพาะบริษัท) สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่

และในกรณีที่เป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจและประสงค์จะสมัคร บัตรเครดิตกรุงศรี จะต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีบัญชีอยู่ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้าสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)การสมัคร บัตรเครดิตกรุงศรี จะต้องทำงานประจำและมีรายได้รวม 15000 บาทและต้องทำงาน 1 ปีขึ้นไป

4.ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อบุคคล ธนาคารเกียรตินาคิน
สินเชื่อส่วนบุคคล เจมันนี่